0
Dịch Vụ Trên Nền Tảng Microsoft

Dịch Vụ Trên Nền Tảng Microsoft

Mai Phương Computer hiện là đối tác Bạc (Silver Partner) và là một trong những đối tác lớn của Microsoft tại Việt Nam.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, là thành viên của Mai Phương Computer, Nằm trong Top những nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam (theo HCA 2014) ngoài ra Mai Ph là đơn vị đi đầu giới thiệu các ứng dụng trên nền tảng Microsoft tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan như sau:

  • Cung cấp bản quyền theo hình thức Open License và Enterprise Agreement
  • Triển khai, quản trị, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng
  • Triển khai, chuyển đổi hệ thống
  • Xây dụng cổng thông tin doanh nghiệp trên Office 365
  • Xây dựng giải pháp Truyền thông hợp nhất trên Office 365
  • Tích hợp hệ thống Office 365 và các hệ thống hiện có của khách hàng

Lợi Ích

Mai Phương Computer là đối tác Bạc của Microsoft từ nhiều năm nay, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ kỹ thuật trên nền tảng Microsoft như:

Dịch vụ cài đặt và cấu hình các dịch vụ cơ bản trên Windows Server

Là dịch vụ cài đặt và cấu hình các dịch vụ cơ bản trên Windows server để phục vụ nhu cầu quản trị người dùng hệ thống CNTT trong doanh nghiệp như Activie Directory (AD), DNS, DHCP,…

 Dịch vụ cài đặt cấu hình hệ thống mail server Exchange

Thực hiện cài đặt, cấu hình hệ thống quản trị, chứng thực người dùng tập trung sử dụng dịch vụ active directory trên Windows và hệ thống mail server sử dụng phần mềm Microsoft Exchage server

Dịch vụ cài đặt, cấu hình hệ thống System Center Data Protection Manager

Chúng tôi thực hiện cài đặt, cấu hình SCDPM theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng .

Dịch vụ cài đặt, cấu hình hệ thống TMG

Thực hiện việc cài đặt và cấu hình Firewall MS ForeFont TMG theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ cài đặt, cấu hình hệ thống truyền thông hợp nhất

Thực hiện việc cài đặt và cấu hình Microsoft Office Communication Server / Microsoft Lync theoyêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ cài đặt cấu hình triển khai hệ thống MS Sharepoint

Sử dụng các thành phần (component: Installation  Configuration,CMS content management system, Community: cộng đồng & cá nhân hóa – wiki, blog, mysite, Searching) đã dựng sẵn trong hệ thống MS Share point Portal để đáp ứng các nhu cầu về quản trị thông tin của doanh nghiệp.

Dịch vụ bảo trì cổng thông tin MS Sharepoint Portal

Thực hiện việc bảo trì định kỳ hệ thống cổng thông tin theo yêucầu của doanh nghiệp. Bao gồm các thao tác kiểm tra,dọn rác thông tin phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống (nếu có). Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục không gián đoạn .

Dịch vụ cài đặt cấu hình triển khai hệ thống MS Dynamics CRM

Thực hiện cài đặt, cấu hình, tư vấn triển khai hệ thốngMS Dynamics CRM đáp ứng mục tiêu quản lý mối quan hệ khách hàng của doanh nghiệp.Vận dụng các qui trình quản lý dựng sẵn trong sản phẩm MS Dynamics CRM để hỗ trợ công tác quản lý thông tinkhách hàng, thông tin kinh doanh, các chiến dịch & chiếnlược marketing, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Dịch vụ bảo trì hệ thống Microsoft Dynamics CRM 

Thực hiện việc bảo trì định kỳ hệ thống MS DynamicsCRM theo yêu cầu của doanh nghiệp. Bao gồm các thaotác kiểm tra, dọn dẹp rác thông tin phát sinh trong quátrình vận hành hệ thống (nếu có).Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục không gián đoạn.