0
Dịch Vụ Tư Vấn Triển Khai

Dịch Vụ Tư Vấn Triển Khai

Dịch vụ tư vấn triển khai

Dịch vụ tư vấn và triển khai phần mềm

Tầm quan trọng của việc tư vấn triển khai

Trên thị trường có một số loại phần mềm khi mua về chỉ cần cài đặt và đọc tài liệu là có thể sử dụng ngay. Trước hết, Mai Phương Computer cung cấp dịch vụ bao gồm nhiều chương trình chuyên sâu về nghiệp vụ, nên cần có các chuyên gia tư vấn am hiểu cặn kẽ, để tư vấn và chuyển giao kỹ thuật cho các nhà quản trị và nhân viên đối tác của khách hàng. Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin doanh nghiệp, với vai trò là xương sống cho việc xử lý nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định, là một lãnh vực rộng lớn, có liên quan rất nhiều những kiến thức về các lãnh vực kế toán, thuế, sản xuất, xuất nhập khẩu, nhân sự, tiền lương v.v. Chỉ khi có sự kết hợp hài hòa giữa phần mềm, phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp thì dự án mới thành công.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

Để đạt mục tiêu cung cấp một dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp có chất lượng, trong những năm qua Mai Phương Computer đã xây dựng một đội ngũ chuyên viên tư vấn có năng lực. Các chuyên viên này là những người có nhiều năm kinh nghiệm, có sự am hiểu rộng về nhiều mặt của quản trị tài chính và quản trị doanh nghiệp, sẵn lòng chia sẻ với các doanh nghiệp.

Quy trình tư vấn triển khai chuyên nghiệp

Để triển khai thành công trong thời gian quy định của hợp đồng, Mai Phương Computer đã dày công xây dựng một Quy trình tư vấn triển khai tiêu chuẩn mang tính chuyên nghiệp cao, áp dụng thống nhất cho mọi dự án. Hệ thống này bao gồm nhiều bước cụ thể, Tài liệu giới thiệu, trải dài trên các mặt khảo sát, tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng hệ thống, huấn luyện, vận hành, nghiệm thu và bàn giao.

Tài liệu tư vấn

Trong quá trình tư vấn và triển khai, các chuyên viên tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng bộ tài liệu giải pháp. Các tài liệu này phản ánh các đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp.
Hỗ trợ kỹ thuật về phần cứng và mạng
Mai Phương Computer có thể đòi hỏi một hệ thống máy tính lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Để hệ thống có thể chạy ổn định, hệ thống cáp mạng, thiết bị mạng, máy chủ, máy trạm đều phải đáp ứng những yêu cầu nhất định. Với kinh nghiệm trong lãnh vực này,Mai Phương Computer có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng.