0
Tin tức

Tin tức

Sự hình thành và phát triển của internet

23/07/2018

I. Định nghĩa Internet: Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy ...
Xem thêm

Tin học sẽ là môn "bắt buộc, có phân hoá"

23/07/2018

Môn Tin học giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nh...
Xem thêm

Tin học trở thành môn trọng tâm trong giáo dục phổ thông

23/07/2018

Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xác định, Tin học giữ vai trò chủ đạ...
Xem thêm